Συλλογή: Ξανθιστικές για τα απόλυτα ξανθά μαλλιά True Color

6 προϊόντα
  • S 0 Ξανθιστική
  • S 11 Ξανθιστική σαντρέ
  • S 12 Ξανθιστική σαντρέ/βιολέ