Συλλογή: Σαντρέ & Ψυχρές Αποχρώσεις

16 προϊόντα
 • 10.07 Ξανθό ultra ανοιχτό ψυχρό
 • 2.1 Μαύρο μπλε
 • 4.1 Κάστανο σαντρέ
 • 4.11 Κάστανο έντονο σαντρέ
 • 5.1 Κάστανο ανοιχτό σαντρέ
 • 5.11 Κάστανο ανοιχτό έντονο σαντρέ
 • 6.1 Ξανθό σκούρο σαντρέ
 • 6.11 Ξανθό σκούρο έντονο σαντρέ
 • 7.1 Ξανθό σαντρέ
 • 7.11 Ξανθό έντονο σαντρέ
 • 8.07 Ξανθό ανοιχτό ψυχρό
 • 8.1 Ξανθό ανοιχτό σαντρέ
 • 8.11 Ξανθό ανοιχτό έντονο σαντρέ
 • 9.07 Ξανθό πολύ ανοιχτό ψυχρό
 • 9.1 Ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ
 • 9.11 Ξανθό πολύ ανοιχτό έντονο σαντρέ