Μπορούν να αντιγράψουν το στυλ μας. Μπορούν να αντιγράψουν τα προϊόντα μας. Αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουν να αντιγράψουν την ψυχή μας...

Mauro Trimigliozzi, Ιδρυτής της Philip Martins

"Το στυλ είναι όπως το κρύσταλλο, η γνησιότητα του είναι αυτή που χαρίζει την λάμψη του" 

Victor Hugo

"Οι μόδες φεύγουν το στυλ όμως μένει"  

Coco Chanel

"Ακολούθησε το ρυθμό της Φύσης. Το μυστικό της είναι η υπομονή" 

Ralph Waldo Emerson